Interesse in het Time Grinder ® concept binnen uw vzw of vereniging zonder winst? Dat kan mits u enkele regels respecteert. Time Grinders ® zijn namelijk een gedeponeerde naam en concept binnen europa tot 2022.

” Het i-DEPOT is een bewijsmiddel dat u voor verschillende doelen en in relatie tot verschillende intellectuele eigendomsrechten kunt gebruiken.”

Het I-depot voor de naam en het concept Time Grinders, welke in relatie is tot verschillende intellectuele eigendomsrechten, werd geregistreerd door Robby Vernaillen met het nummer 105537 en is geldig tot 24-05-2022 met een mogelijke verlenging van 5 tot 10 jaar.

Dat betekend dat u er goed aan doet de naam en het concept met toestemming van de registrant te gebruiken en u wettelijk zeer kwetsbaar bent als u dat niet doet.

Registratie is gratis en wanneer u voor een vereniging de aanvraag doet is ook de toelating tot gebruik gratis onder voorwaarden.

REGISTREER NU GRATIS EN GEBRUIK TIME GRINDERS MET TOELATING

Interesse in het Time Grinder concept binnen een commerciële setting? Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven.

Time Grinder Spelconcepten

Time Grinder
Spel Type
Time Grinder komt vooral voor in Nl Texas Holdem maar kan in elk speltype poker gespeeld worden waaronder, inclusief varianten, maar niet uitsluitend: Holdem, Pineapple, Omaha en 5 card draw.
Deelnemers

Maximaal 10 spelers aan de tafel. Indien een plaats vrijkomt in de eerste 30 minuten mag deze worden ingenomen.
Startstack
Buyin – fee x 100. Bij een buyin van 20€ met een fee van 2,5€ ontvangt de speler dus 17,5€ x 100 = 1750 chips.
Buyin
Een Timegrinder op clubniveau kent 2 buyins: 20,00 € of 10,00 €. Er is zonder uitzondering per speler slecht 1 buyin toegestaan per spel.
Fee
De fee is bij een Timegrinder van 20,00 € maximaal 2,50 €. Indien er met een overdraagbare Royal Flush Jackpot wordt gewerkt mag er 0,50€ extra worden ingehouden en bedraagd de fee 3,00 € zijnde 15% van de buyin.
De fee is bij een Timegrinder van 10,00 € maximaal 1,00 €. Indien er met een overdraagbare Royal Flush Jackpot wordt gewerkt mag er 0,50€ extra worden ingehouden en bedraagd de fee 1,50 € zijnde 15% van de buyin.
Royal Flush pot
Het is de club toegestaan een eigen Royal Flush pot te hanteren op de Time Grinders binnen de club. Bij het vallen van de Royal Flush ontvangt de winnaar 50% van de pot, de verliezer 10%. 40% blijft voor heropbouw of in het geval een 2e winnaar kort na de eerste moest uitkomen. Deze regels moeten uithangen in de club.
Structuur
De originele Time Grinder heeft een structuur met een meervoud van 30 minuten blinds. De blinds starten op 5-10 en verdubbelen na 30 min.
Late registratie
Er is 1 level late registratie mogelijk (30min). Max 1 Buyin per speler per spel.
Deal Making
Het is toegestaan een deal te maken na het verstrijken van de late registratie als er nog maar 2 spelers overblijven.
Einde
Het spel is voorbij wanneer de afgesproken tijd is verstreken + 1 hand (om opzettelijk wachten tegen te gaan). De aangeraden gebruikte tijdsduur is 2 blindlevels. Max 3 toegestaan.

Spelvariant: Time Grinder Toernooi

Waar deze variant verschillend is met de orginele Time Grinder:
Deelnemers
Maximaal 40 spelers met 10 spelers per tafel. Indien een plaats vrijkomt in de eerste 30 minuten mag deze worden ingenomen.
Einde
Het spel is voorbij wanneer de afgesproken tijd is verstreken + 1 hand (om opzettelijk wachten tegen te gaan). De aangeraden gebruikte tijdsduur is 4 blindlevels. Max 5 toegestaan.